Greppa ratten och lär dig uppleva bilkörning som du aldrig gjort tidigare. Du kan komma för att lära dig och utvecklas i, eller för, Overlanding och terrängkörning men också förstå din bil på asfalt. Eller, varför inte, bara uppleva något du inte gör var dag.

Overlanding

Vad är då Overlanding? Det är inte alldeles lätt att förklara. Det finns inget bra svenskt ord för det. Vi kan faktiskt gå ända tillbaka till nybyggarna i Amerika och Australien för att finna ursprunget. Alltså nybyggarna som började röra sig över båda kontinenterna för att finna ställen att bosätta sig. Sedermera blev uttrycket etablerat då boskap drevs över långa sträckor i vild natur. Man pratade då om ”Overlanding Trails”. I England kallas det ”green laning”.

Off Road/Terrängkörning

Till skillnad från Overlanding tar man sig här fram i skog, öken (sand) eller berg (”rock climbing”). Ofta längs spår (trails) men inte alltid … Terrängkörning ställer stora krav på kunnande av utövaren. Hur fungerar bilen? Var går gränserna, hur mycket kan bilen, på olika sätt belastas? Utrustning. Hänsyn till naturen – ”Tread Lightly”.

On Road

Att köra bil dagligdags kräver i normalfallet inte så mycket. Ett vanligt körkort, klass B. Det är när vi hamnar i situationer utöver det vanliga vi måste visa att vi kan. Förstå hur ABS, de olika säkerhetssystemen fungerar, påverkar och används. Hur reagerar bilen när den är fullastad? När det är halt … När vi måste tvärbromsa i en kurva. Då ställs vi som kör på prov.