Ring Knutstorp

Ring Knutstorp, Sveriges sydligaste och mest kuperade motorbana, är vår hemmabas. På området har vi våra fasta installationer som stockhinder och terrängspår. Tillgången till asfalt, motorbanan, halkbanor och den kuperade terrängen, gör att vi kan utföra alla våra utbildningar och aktiviteter här. Till detta kommer vårt godkända körområde i Småland. Mycket kort historik …

Ring Knutstorp byggdes ursprungligen, av Hyllinge Motorsällskap, som en motocrossbana i början på ’50-talet. 1959 anlades en kort bana för bilar, på oljegrus, som asfalterades följande år. 1970 förlängdes banan till strax över 2 km, med i stort samma sträckning som idag.

Banan ägs, och drivs idag av Ring Knutstorp AB som ingår Förenade Bil/Söderströmgruppen.