Overlanding/Off Road/On Road

Fram till för några år sedan har terrängkörning och ”offroading” i princip varit samma sak. Eller setts som det för de inte redan intresserade. Men sedan några år har ett nytt begrepp hörts allt mer.

Overlanding

Vad är då Overlanding? Det är inte alldeles lätt att förklara. Det finns inget bra svenskt ord för det. Vi kan faktiskt gå ända tillbaka till nybyggarna i Amerika och Australien för att finna ursprunget. Alltså nybyggarna som började röra sig över båda kontinenterna för att finna ställen att bosätta sig. Sedermera blev uttrycket etablerat då boskap drevs över långa sträckor i vild natur. Man pratade då om ”Overlanding Trails”.

Men i samband med bilen i början på 1900-talet började de väl bemedlade att med ”automobilen” göra långa resor. Ibland väldigt långa, ”Nordkap i Norge till Sydkap i Afrika” är ett klassiskt europeiskt exempel.

Man hade utrustning med sig för att överleva resan. Det hade blivit en resa för egen resans skull.

Idag görs fortfarande mycket långa resor oftast med mycket väl utrustade SUV:ar eller till och med lastbilar. Men, och det är ett viktigt men! Det går att ”overlanda” på betydligt närmre och billigare håll. Det ser vi i de allt fler ”tält på taket utrustade” bilar som syns i trafiken. Och de behöver inte vara SUV:ar! Vi ser Subaru, Volvo, VW, Ford etcetera. Även en Tesla med tält på taket har vi sett. Man behöver alltså inte en höjd, och med winch, utrustad Jeep eller Toyota.

Overlanding är alltså inte Off Road. I England pratar man om ”green laning” som precis som Overlanding är den absolut mildaste/lättaste typen av ”offroading”. Man kör på oasfalterade vägar som skogs/grusvägar, kanske vägar som inte används längre (vägen har dragits om), man kör med äldre kartor och upplever naturen på det sättet.

I Sverige har vi allemansrätten vilket innebär att är det inte en bom över vägen eller skylt som förbjuder motorfordonstrafik får vi köra på den. Hittar vi en inbjudande plats får vi också använda tältet på bilen och stanna över natten.

Allt det vi får göra ska göras med ansvar. Vi ska veta vad som är tillåtet och vilka lagar som gäller. Vi måste tänka på de bofasta. Vi ska lämna övernattningsplatsen i bättre skick än hur den såg ut när vi kom. Köra långsamt och njuta. Då är vi välkomna tillbaka.

Vi på 4×4 har en gedigen erfarenhet av bilar på asfalt, snö, Overland och Off Road … Vi har tittat på det vi gjort tidigare, på den senaste utvecklingen och erbjuder nu det du hittar på denna hemsida.