Bärgning/Recovery

Steg 1, ½ dag

Bärgning utan winch Grunder, risker/säkerhet, teori/praktik

Teori: Genomgång av material, för och nackdelar med olika produkter. Säkerhet, risker och miljöhänsyn. Enkla riggningar och bedömning av bärgningsmotstånd. Winch – behövs den, varför.

Praktik: Övningar med olika scenarios. Säkerhetstänk vid bärgning. Miljöhänsyn. Förankringspunkter.

Minst 5 deltagare per kurs. Priset är 2.750:- / person.
dan@baldur.nu / +46 708 11 66 88

Steg 2, 1 dag

Bärgning med winch

Teori: Genomgång av material, för och nackdelar med olika produkter. Säkerhet, risker och miljöhänsyn. Genomgång av olika typer av riggningar och bedömning och beräkning av bärgningsmotstånd.

Praktik: Övningar med winch med olika scenarios. Beräkning av bärgningsmotstånd. Säkerhetstänk vid bärgning. Miljöhänsyn. Förankringspunkter.

Minst 5 deltagare per kurs. Priset är 4.950:- / person
dan@baldur.nu / +46 708 11 66 88

Steg 3, 2 dagar

Bärgning med winch och alternativa metoder Dag 1, upp till halva dagen teori, lösningar, produkter och mekanik. Dag 2, mycket praktik. Olika riggningar med många former av förankringspunkter. Olika typer av bärgningsupplägg med alternativa lösningar som Hi-Lift och ryckstropp;

Teori: Genomgång av material, för och nackdelar med olika produkter. Säkerhet, risker och miljöhänsyn. Genomgång av olika typer av riggningar och bedömning och beräkning av bärgningsmotstånd

Praktisk riggning: Övningar med winch med olika scenarios Beräkning av bärgningsmotstånd Säkerhetstänk vid bärgning.
Miljöhänsyn
Förankringspunkter

Minst 5 deltagare per kurs. Offert på förfrågan!
dan@baldur.nu / +46 708 11 66 88